Práce ze země

Obecně je pro tuto činnost vžitý anglický termín "Natural horsemanship", který bývá překládán 

do češtiny jako "Přirozené jezdectví".

Domnívám se,  že výstižnějším termínem je "práce ze země", neboť ve svém

evropském pojetí v sobě nenese pouze techniky jako je například "napojení, následování"

a z nich plynoucí práci v kruhovce,  ale celý systém práce na ruce od tzv. "školy pomůcek",
jak ji definoval Philippe Karl ve svých článcích nebo v knize Omyly moderní drezury,

přes gymnastické protahování a uvolňování koně před prací a po práci, až po činnosti 

jako jsou lonžování, a to jak s vyvázáním na kruhu, tak i tzv."laterální lonžování" pouze

na ohlávce či obnosku a vrcholí prací na "volno" např.: skákáním ve volnosti na straně jedné

a nácvikem drezurních i školních cviků na straně druhé.